Harde Knip

Op 1 september 2012 voert de TU/e de zogenaamde ‘Harde Knip’ in. De Harde Knip houdt in dat je pas kunt starten met een masteropleiding wanneer je de bacheloropleiding hebt afgerond. Hbo- en w.o.schakelstudenten moeten hun schakelprogramma volledig afgerond hebben om met hun masteropleiding te mogen starten.

De invoering van de Harde Knip komt voort uit de invoering van de bachelor-master structuur in 2002. De bachelor- en de masteropleidingen zijn sinds deze invoering aparte opleidingen met eigen eindtermen en instroomeisen.

Voor wie?
De Harde Knip geldt voor alle studenten die op of na 1 september 2012 met een masteropleiding aan de TU/e willen beginnen. Het geldt dus voor ook voor studenten die nu al ingeschreven staan en op september 2012 nog niet aan hun masteropleiding zijn begonnen.

Huidige regeling vervalt
De huidige regeling vervalt door de invoering van de Harde Knip. Dit betekent dat bachelorstudenten die 160 studiepunten of meer hebben behaald, niet meer met de masteropleiding mogen beginnen. De regeling dat schakelstudenten tijdens het schakelprogramma zich in de masteropleiding mogen inschrijven, vervalt dus ook.

Instroommomenten
Alle TU/e-masteropleidingen hebben vanaf september 2012 minimaal twee startmomenten: aan het begin van het eerste semester en aan het begin van het tweede semester. Je kunt dus  starten met je masteropleiding in september of  in februari. Sommige masteropleidingen starten vier keer per jaar, namelijk bij het begin van elk kwartiel. Meer informatie hierover vind je op de websites van de masteropleidingen. Wanneer je nog niet alle onderdelen van je bacheloropleiding hebt afgerond, kun je op zijn vroegst een semester later met je masteropleiding starten. Je mag door deze regeling namelijk alleen masteronderwijs volgen en mastertentamens afleggen als je toegelaten bent tot de masteropleiding waartoe dit onderwijs behoort.