Onderwijsvormen

Ontwerpgericht Onderwijs
De Technische Universiteit Eindhoven kent naast colleges, kleinschalige instructiebijeenkomsten en begeleide zelfstudie ook een andere vorm van onderwijs. Dat is Ontwerpgericht Onderwijs (OGO). Tijdens het OGO vertaal je wetenschappelijk technologische kennis naar toepassingen die in de maatschappij bruikbaar zijn.

In kleine groepen leer je verschillende soorten kennis met elkaar in verband te brengen en toe te passen. Hierbij gaat het zowel om kennis uit je eigen opleiding, als kennis van andere opleidingen. Zo word je opgeleid tot een ingenieur die in staat is de maatschappij te voorzien van betere of nieuwe technische systemen en producten.

Zelfstudie
Studeren is niet alleen colleges volgen of onderzoek doen. Je bent als student aan de TU/e ook een flink aantal uur per week kwijt aan zelfstudie. Je kunt daarvoor individueel ergens in de werkruimten van de TU/e aan de slag gaan. Veel studenten doen hun zelfstudie ook in groepsverband, bijvoorbeeld in een van de bibliotheken op de campus.

Tentamens
De meeste opleidingen hebben vier onderwijsblokken per jaar, kwartielen genaamd. De onderwijsblokken  en semesters sluit je af met een tentamen. Als je een onvoldoende haalt, krijg je op een ander moment in het jaar een herkansing.

Niet alle studieonderdelen eindigen met een tentamen. Soms sluit je een vak of blok ook af met een werkstuk of een presentatie. De opleiding Industrial Design neemt een bijzondere positie in: daar word je als student niet beoordeeld op het halen van tentamens. Bij deze studie gaat het om de competenties die je opbouwt in projecten en opdrachten.