Grens aantal nieuwe studenten bij 4 bacheloropleidingen vanaf 2018-2019

Wat gaat er veranderen per collegejaar 2018-2019?

Het aantal studenten aan de TU/e is de afgelopen jaren hard gegroeid. Daar zijn we heel blij mee. Maar bij enkele opleidingen is het aantal zo enorm gegroeid dat we over enige tijd, als we zo blijven groeien, niet meer genoeg docenten en faciliteiten hebben om onze studenten goed onderwijs te kunnen geven. Dit willen we graag voorkomen. De TU/e heeft het voornemen om met ingang van september 2018 voor 4 bacheloropleidingen (5 majors) een bovengrens te stellen aan het aantal studenten dat begint aan deze opleidingen.

Om welke opleidingen gaat het?

Deze bovengrens (of numerus fixus) geldt alleen voor de volgende majors:

  • Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie
  • Computer Science and Engineering (Technische Informatica)
  • Industrial Design
  • Technische Bedrijfskunde

De grens ligt over het algemeen hoger dan het aantal studenten dat afgelopen jaar is ingestroomd, dus er is nog wat ruimte voor groei.

Hoe ziet het selectieproces eruit?

Iedereen die zich voor een van deze opleidingen aanmeldt, doet mee aan een selectieproces. Hoe dat proces er uit gaat zien, is nog niet duidelijk maar in elk geval selecteert de opleiding op basis van verschillende criteria. Selectie is niet hetzelfde als loting.
Als er minder aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt er geen selectie plaats en wordt iedereen toegelaten.

Welke data zijn belangrijk voor mij?

De selectiecriteria en het selectieproces zijn in de zomer van 2017 bekend. Je kunt ze vanaf dan op onze website vinden.
Als je in september 2018 aan een van deze opleidingen wil beginnen, moet je jezelf voor 15 januari 2018 aanmelden. Tussen 15 januari en 15 april vindt de selectie per opleiding plaats en dan hoor je of je bent toegelaten. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je nog tijd om je voor een andere opleiding aan te melden.

Hoe krijg ik meer informatie?

Veel zaken rondom selectie worden op dit moment nog uitgezocht. Wil je op de hoogte worden gehouden via email? Schrijf je dan in via ons aanmeldsysteem. En houd de website in de gaten!