Studiekeuzecheck

Het maken van een weloverwogen studiekeuze is heel belangrijk. Het vergroot namelijk de kans op studiesucces. Een eerste stap heb je zelf al op het vwo gezet door het kiezen van een vervolgopleiding. Op de TU/e helpen we je door samen met je te kijken of die vervolgopleiding goed bij je past.

De studiekeuzecheck is verplicht bij alle TU/e-opleidingen die geen selectie hebben. Dit betekent dat je alleen definitief met een opleiding kunt starten als je alle onderdelen van de studiekeuzecheck van de opleiding hebt afgerond.

Studiekeuzeadvies

Na je aanmelding bij Studielink krijg je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Deze bestaat uit een (online) vragenlijst, een schriftelijk studiekeuzeadvies, een representatieve onderwijservaring (zoals een proefcollege) en een gesprek met een coach van je vervolgopleiding. De studiekeuzecheck helpt je om een beeld te vormen over de match tussen de opleiding en jou.

Voor wie?

De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aankomende eerstejaars TU/e-bachelorstudenten.

Aanmelden

Je moet je uiterlijk 1 mei aanmelden via Studielink, als je op 1 september wil starten met je studie. Voor opleidingen met een selectie geldt dat je je uiterlijk 15 januari moet aanmelden; hiervoor geldt een andere procedure.

Na aanmelding ontvang je vanaf februari/maart van de opleiding van jouw keuze een bericht over de studiekeuzecheck.

Het studiekeuzeadvies is serieus en goed beargumenteerd. Omdat het een advies is, mag je in alle gevallen starten met de opleiding die je gekozen hebt. Je moet natuurlijk wel voldoen aan de toelatingseisen.

Lees meer over toelating en inschrijving.

Een negatief advies, wat doe ik nu?

Als je tijdens je studiekeuzecheck het advies hebt gekregen om je nog verder te verdiepen in een studie of je te heroriënteren biedt de TU/e je de volgende ondersteuning aan:

Een individueel gesprek met een studiekeuzecoach. De nadruk ligt in dit gesprek op het kiezen van een studie. De volgende vragen staan daarbij centraal: welke stappen doorloop ik?, wat zijn belangrijke criteria om studie te kiezen? en welke vragen kan ik stellen?

Om een gesprek met een studiekeuzecoach aan te vragen stuur je een e-mail naar studiekeuze@tue.nl

Heb je echter inhoudelijke vragen over een opleiding, neem dan contact op met de studievoorlichter of studieadviseur van de betreffende opleiding. De contactgegevens zijn terug te vinden op de pagina van de opleiding (zie interessante links).

Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over de Studiekeuzecheck, kijk dan of hier het antwoord bij staat.