Architecture, Building and Planning

De bouwkundig ingenieur heeft een grote verantwoordelijkheid bij het zoeken naar een optimalisering tussen wetenschap, techniek en vormgeving. Maar het spanningsveld bevat ook economische, juridische, politieke en milieukundige aspecten.

Innovatieve en marktgerichte concepten
Nederland verandert voortdurend demografisch en qua sociale structuren en ziet zich steeds meer voor belangrijke keuzen en ontwikkelingen geplaatst. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen duurzaam bouwen is belangrijk maar ook energiebesparende bouwwijzen zijn van belang. Door het creëren van energieneutrale gebouwen kan het gebruik van fossiele brandstoffen worden teruggedrongen.
De bouw moet daaraan tegemoet komen en de maatschappij continu stimuleren met innovatieve en marktgerichte concepten. Dit is de uitdaging voor de bouwkundig ingenieur!

Karakteristieken van de opleiding

Een van de uitgangspunten van de Graduate School, waarvan de masteropleiding een onderdeel is, is dat studenten hun curriculum individueel kunnen samenstellen met aandacht voor

  • veel flexibiliteit en multidisciplinaire mogelijkheden bij de keuze van de vakken en projecten;
  • de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen;
  • de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. 

Bekijk de film van het Graduate Program