Architecture, Building and Planning

De hele wereld heeft in snel tempo te maken met natuurlijke, demografische, sociale en ruimtelijke veranderingen. Het masterprogramma Architecture, Building and Planning (ABP) leert jou in te spelen op deze veranderingen door die te vertalen naar slimme, gezonde en duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Binnen het masterprogramma ABP worden vier  kernprogramma’s aangeboden:

  1. Architectural Urban Design and Engineering (AUDE) – Het ontwerpen van gebouwen en steden voor de toekomst.
  2. Building Physics and Services (BPS) - Zorgt voor gebouwen en steden die gezond, duurzaam, energieneutraal en comfortabel zijn om in te verblijven.
  3. Structural Design (SD)- Innovatief constructief ontwerpen, materiaalonderzoek en op bouwkundige constructies toegepaste mechanica.
  4. Urban Systems and Real Estate (USRE) –  Ontwikkeling van gezonde, veilige en slimme gebieden om te wonen, werken en recreëren.

Deze kernprogramma’s zijn erg flexibel, Aan de hand van je eigen interesses, competenties en drijfveren stel je je eigen studieplan samen. Een wetenschappelijke staflid is je mentor en klankbord om jouw dromen en keuzes te bespreken.
 
Binnen het masterprogramma ABP kun je ook een programma kiezen dat een voorwaarde vormt voor inschrijving in het Architectenregister als Architect of als Stedenbouwkundige.
Onze faculteit stimuleert en faciliteert internationale programma’s, stageplaatsen en een Honors program. Het is aan jou of je je wilt verdiepen of verbreden, internationale ervaring wil opdoen of stage wil lopen bij een bedrijf.

Beroepsperspectief
Tijdens het masterprogramma kun je jezelf ontwikkelen als ontwerper, onderzoeker, manager of beleidsmaker op het gebied van architectuur, stedenbouw, bouwfysica, vastgoed, constructief ontwerpen of urban planning. Ook word je gestimuleerd deze disciplines te combineren. Hierdoor bereid je jezelf voor op maatschappelijke uitdagingen. Onze faculteit richt zich op een paar aandachtsgebieden: Quality of Life, Smart Living Environments and Sustainable Transformation.

Daarnaast kun je ook nog een tweejarige ontwerpersopleiding volgen waarbinnen je je in een bedrijf verder ontwikkelt op een specifiek vakgebied. Je kunt ook kiezen voor een promotieonderzoek. Dit rond je af met een Doctorstitel en vormt de basis voor een wetenschappelijke carrière.

Als je nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met ons Opleidingsinstituut.

Bekijk de film van het Graduate Program