Construction Management and Engineering

De master Construction Management and Engineering (CME) wordt aangeboden door de faculteiten Bouwkunde (BE) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS), vanuit hun eigen onderwijs en onderzoek expertise. In de interfacultaire opleiding wordt gefocust op Construction Management & Urban Development: toepassing van (stede)bouwkunde wetenschap en management en innovatie wetenschap bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden, met special aandacht voor smart cities. CME afstudeerprojecten zijn nauw verbonden met lopende onderzoeksprojecten in de faculteiten BE en IE&IS. 

4TU-CME

Het tweejarig programma is een onderdeel van 4TU, een samenwerkingsverband van de vier Nederlandse technische universiteiten. Het CME masterprogramma wordt door de drie universiteiten TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Twente gecoördineerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om studieonderdelen uit het keuzeprogramma te volgen op elke locatie.

CME rankings

Het TU-Eindhoven CME programma is als beste beoordeeld door Elsevier studies 2016 en in de Keuzegids Master 2017.

Karakteristieken van de masteropleiding

Een van de uitgangspunten van de Graduate School, waarvan de masteropleiding een onderdeel is, is dat studenten hun curriculum individueel kunnen samenstellen met aandacht voor

  • veel flexibiliteit en multidisciplinaire mogelijkheden bij de keuze van de vakken en projecten;
  • de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen;
  • de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. 

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.