Photonics graduate program

Het Graduate Programma Fotonica is bedoeld voor studenten die een master willen volgen die voorbereidt op,  en samenhangt met, een aansluitend promotieonderzoek, dat wordt uitgevoerd binnen het COBRA Onderzoeksinstituut. Studenten kunnen inschrijven op het master niveau zowel via de master Applied Physics (AP) als via de master Electrical Engineering (EE) en verkrijgen daarmee alle kwalificaties, bekwaamheden en erkenningen van deze masters. Daarboven krijgen zij een certificaat dat aantoont dat ze gewerkt hebben op het multidisciplinaire vakgebied van Electrical Engineering en Toegepaste Natuurkunde. Het is ook mogelijk direct in te stromen in een promotietraject.

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen om vervolgend een promotieonderzoek te doen in een van de Fotonica groepen, krijgt de student tijdens de masterfase een breed overzicht van het Fotonica onderzoek in het COBRA onderzoeksinstituut. Studenten kunnen maximale invloed uitoefenen op hun promotieproject, mogelijk zelfs door het schrijven van hun eigen onderzoeksvoorstel.

Het Graduate Programme Photonics heeft in 2013 een stimuleringssubsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om vier extra promotieplaatsen beschikbaar te stellen voor excellente kandidaten die hun eigen onderzoeksvoorstel kunnen maken, onafhankelijk van ander financieringsbronnen.