Science Education and Communication

De masteropleiding Science Education and Communication is een Nederlandstalige opleiding - voor het Nederlandse voortgezet onderwijs – met vijf specialisaties: Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en de combinatie Natuur, Leven en Technologie met Onderzoek & Ontwerpen (Technasium). De opleiding start met een vakinhoudelijke verdieping in de richting van je gekozen specialisatie. Vervolgens verdiep je je in onderwijskunde, bètadidactisch ontwerpen en vakdidactiek en doe je stages in het onderwijs. Je wordt opgeleid tot eerstegraadsdocent met een onderwijsbevoegdheid voor de hoogste klassen in het voortgezet onderwijs. Deze bevoegdheid is ook een goede voorbereiding voor een functie als docent in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. 

Je sluit de masteropleiding af met een onderzoek in de onderwijspraktijk. In de nieuwe opzet van de Graduate School zal ook deze master een internationale component omvatten bijvoorbeeld in je onderzoek of door stage aan een internationale school. Samenvattend: Science Education and Communication is een beroepsgerichte masteropleiding waarmee je een eerstegraads lesbevoegdheid kunt verwerven. Praktische beroepsgerichtheid en academisch niveau in het ontwerpen en onderzoeken van onderwijs zijn beiden van groot belang.