Architectenregister

Als je de MSc opleiding Architecture, Building and Planning hebt afgerond, ben je Bouwkundig Ingenieur (ir.). Als je de titel Architect of Stedenbouwkundig Ontwerper wilt voeren, moet je je inschrijven in het Architectenregister.

  • Daarvoor moet je eerst enkele vakken volgen zoals beschreven in de wet Nadere Regeling inrichting opleiding architect, stedenbouwkundige
  • Deze vakken kun je vinden in de downloads in de rechterkolom op deze pagina.
  • Daarnaast moet je na afronding van je studie een 2-jarige professionele stage doorlopen (beroepservaringsperiode).

Beroepservaringsperiode (BEP)

Op grond van de Wet op de architectentitel (WAT) is de beroepservaringsperiode (BEP) verplicht gesteld voor iedereen die na 31 december 2014 afstudeert in een van de vakdisciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en zich wil inschrijven in het architectenregister. Dit betekent dat je na je studietijd eerst nog een beroepservaringsperiode moet volgen voordat je je in het architectenregister kunt registreren. In Eindhoven geldt dat dus voor alle studenten van de mastertracks Architecture en Urban Design and Planning.

Inloopspreekuur BEP

Het BEP-loket heeft een inloopspreekuur waar je vragen rechtstreeks kunt stellen aan Tom Veeger (coördinator BEP-TU/e ) en Manon Grond (secretaris BEP-TU/e, Bureau Onderwijs en Onderzoek).

Afhankelijk van de behoefte worden er spreekuren ingepland. Ook kun je vragen stellen via het e-mailadres BEP@tue.nl.

BEP Modules

De faculteit Bouwkunde biedt verschillende modules aan:

  1. Erfgoed en Ruimte
  2. The Future of Cities: Gezonde Verstedelijking
  3. Typologieën van Duurzaamheid: Passief Bouwen en Daglicht