BEP module Gezonde verstedelijking

Gezonde steden, en meer specifiek, stedelijke omgevingen die verleiden tot fysieke activiteit vragen om een integrale aanpak waarin stedenbouwers samenwerken met professionals uit het milieu-, gezondheids-, sport- domein. In de module komen de achtergronden aan de orde en wordt via een praktijkcasus ontworpen aan de gezonde stad.

Achtergrond
Bijna dagelijks komt u in de media berichten tegen die te maken hebben met de gezonde inrichting van de leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen over problemen zoals geluidoverlast rondom wegen. Steeds vaker worden ook de kansen onder de aandacht gebracht, zoals de aanleg van parken, stadslandbouw en het creëren van veilige fiets- en wandelroutes naar school of werk.

Een gezonde leefomgeving kan bijdragen aan het terugdringen van overgewicht, dementie, depressiviteit en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten Een gezonde stad is ook een aantrekkelijke en economisch vitale stad. Gezonde steden hebben de toekomst. Groen en water hebben niet alleen een positieve invloed op de gezondheid en bewegen, maar dragen ook bij aan een aantrekkelijk woonstad en een economisch gunstig vestigingsklimaat. De ontwikkeling van gezonde steden gaat hand in hand met actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, stedelijke vernieuwing en verduurzaming van de steden.

Maar er is meer. Op het portaal  www.platformgezondontwerp.nl is de kennis over, en diverse goede voorbeelden van gezond ontwerp in beeld gebracht. Er wordt verwezen naar diverse interessante websites. Zo is op www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen allerlei informatie over beweegvriendelijke omgevingen te vinden. Op www.gezondontwerpwijzer.nl zijn nog meer inspirerende voorbeelden, aanbevelingen en achtergrondinformatie te vinden over gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving.

Gezonde steden, en meer specifiek, stedelijke omgevingen die verleiden tot fysieke activiteit vragen om een integrale aanpak waarin stedenbouwers samenwerken met professionals uit het milieu-, gezondheids-, sport- domein. Daarom hebben TU/e (Bouwkunde - Urban Lab), RIVM, GGD en NISB samen het platform Gezond Ontwerp opgericht. Deze interdisciplinaire samenwerking gericht op concrete interventies in de stad gericht op verbetering van de gezondheid van haar bewoners is uniek. Onze ambitie is een woon- en leefomgeving die enerzijds gezondheidsrisico’s minimaliseert en anderzijds vooral gezond gedrag stimuleert. Een stad die verleidt tot gezond gedrag.

Inhoud Module Gezonde verstedelijking

Het ontwerpen aan de gezonde stad staat centraal. Een actueel thema dat in de huidige Bachelor/master Curriculum slechts zijdelings aan de orde komt. In de module komen de achtergronden aan de orde en wordt via een praktijkcasus ontworpen aan de gezonde stad.

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Studenten krijgen vooraf de opgave om literatuur te verzamelen over het onderwerp (Hoe kun je ontwerpen aan een gezonde stad?) en om 3 goede en 3 slechte voorbeelden te verzamelen.
 • De atelierdag. Er wordt één intensieve atelierdag op de TU/e georganiseerd. Deze atelierdag bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Introductie op de dag en Gezonde Verstedelijking (1 uur)
  • Pitches van de studenten over hun voorwerk (1 uur)
  • Ontwerpsessie 1. Studenten werken in duo’s aan praktijkopdrachten. Studenten brengen een praktijkcasus in en gaan hier mee aan de slag. Hoe kan het ontwerp worden geoptimaliseerd uitgaande van de principes van gezonde verstedelijking. (2 uur)
  • LUNCH
  • Inspiratielezing door medisch- / Gezondheidsexpert (30 minuten)
  • Ontwerpsessie 2. Verder uitwerken van de resultaten (2 uur)
  •  Presentatie van de resultaten aan groep van experts vanuit TU/e en debat (1 uur)
  • Verslaglegging in de vorm van essay waarin nadruk ligt op herontwerp vanuit gezondheidsperspectief en inhoudelijke en persoonlijke leerervaringen

Tijdsbesteding

 • Voorwerk: 2 dagen
 • atelier-dag: 1 dag in september, gehele dag op TU/e .
 • Programma: volgt
 • Verslaglegging: 1 dag

Kosten
Totaal € 200,00, na aanmelding ontvangt u een factuur die voldaan moet zijn. Na betaling ontvangt u de bevestiging incl. de verdere gegevens.

Begeleiding

 • Begeleiding van de module en werkdag: Oana Druta
 • Extern expert van GGD, NISB of RIVM 

Aanmelding
via het emailadres: BEP@tue.nl

BEP
Gericht op eindtermen E11, E12 en E14
Module gericht op Design en Integraal ontwerpen