Urban Systems & Real Estate

De specialisatie ‘Urban Systems & Real Estate’ richt zich op steden en gebouwen en op de mensen die deze steden en gebouwen gebruiken. De specialisatie bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, zoals ‘smart mobility’, ‘smart cities’, energieverbruik in de gebouwde omgeving, ontwikkeling en beheer van onroerend goed, huisvesting, kantoren, stedelijke voorzieningen zoals winkelcentra en parken, ruimtelijke planning en informatiesystemen in de gebouwde omgeving. In het bijzonder besteden we aandacht aan de wisselwerking tussen de aanbodzijde (beheer en ontwikkeling van steden, gebouwen en faciliteiten) en de vraagzijde (wat mensen nodig hebben, hun voorkeuren en hun gebruik van steden, gebouwen en faciliteiten). Daarnaast houden we rekening met diverse technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen als vergrijzing van de bevolking en opwarming van de aarde bij het (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden.

Het USRE-masterprogramma is onderzoeksgestuurd. Vaak draagt het afstudeerproject bij aan lopend onderzoek in het gerelateerde DDSS-onderzoeksprogramma.