Industrial Design

Bij de faculteit Industrial Design leer je intelligente systemen, producten en diensten ontwikkelen die de maatschappij veranderen en veraangenamen. Voorbeelden daarvan zijn: intelligente verlichting, technologieën die aanzetten tot een gezonde leefstijl, spelletjes en games die sociale interactie en fysieke activiteit bevorderen, draagbare technologieën, systemen en apparaten die mensen verbinden, etc.

Industrieel ontwerp kijkt verder dan de traditionele grenzen van vorm en functie. De focus ligt op interactie en intelligente systemen, waarbij de behoeften van de gebruiker en ook de uiteindelijke gebruikservaring een grote rol spelen. Als student ontwerp je meer dan alleen voorwerpen of ervaringen. Je weet echte veranderingen tot stand te brengen, omdat je leert specifieke uitdagingen in de maatschappij en in het bedrijfsleven aan te gaan.

Het masterprogramma Industrial Design is multidisciplinair en bestaat uit vijf expertisegebieden: 'creativity and aesthetics', 'technology and realization', 'user and society', 'business and entrepreneurship' en 'math, data and computing'. Ook gaat er veel aandacht naar het ontwikkelen van je analytische en sociale vaardigheden en trainen we je kijk op ethische vraagstukken. De faculteit kent een uniek onderwijsmodel. Door competentiegericht en zelfgestuurd onderwijs ontwikkel je een geheel eigen visie en identiteit als ontwerper. 

NVAO-accreditatie

Deze opleiding is officieel erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.