BEP module Erfgoed en Ruimte

We bouwen steeds vaker door op bestaande structuren. Herbestemmen, hergebruiken, herontwikkelen, uitbouwen, invullen, etc.  De waarden die we toekennen aan onderdelen van de bestaande omgeving spelen een grote rol in het bouwen in die omgeving.  De omgang met erfgoed is steeds vaker aan de orde in de bouw praktijk. In staat zijn cultuurhistorie mee te wegen in een integraal ontwerp en/of ruimtelijk advies wordt dus steeds belangrijker.

Omgang met erfgoed wordt deels vast gelegd in de wetgeving en het beleid rondom Rijks en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden,  beschermde gebieden als dorps en stadsgezicht, waardevol cultuurlandschap en archeologie. Niet alleen nationaal maar ook internationaal. Behoud door ontwikkeling en een integrale aanpak staan daarbij voorop. Gemeenten zijn sinds de aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening in 2012 bijvoorbeeld verplicht erfgoed mee te wegen bij het opstellen van bestemmingsplannen. Deze integratie wordt in de toekomst nog verder doorgevoerd met de nieuwe Omgevingswet  (2018) en de nieuwe de Erfgoedwet (2016). Ook zien we een groeiende vraag naar cultuurhistorische waardestellingen en effect rapportages (MER - milieu effect rapportage, inclusief cultuurhistorische component).

Wat is erfgoed? En hoe ga je daar als ontwerper mee aan de slag? Waar moet je rekening mee houden, en hoe pak je dat aan? In deze module komen tal van praktische aspecten rondom het ontwerpen in een cultuurhistorische context in relatie tot de bredere context aan de orde, nationaal en internationaal. Daarmee gaat de ontwerper goed voorbereid de praktijk in. Ook voor stedenbouwkundigen biedt de module essentiële kennis.

Informatie module

Doelgroep       architecten en stedenbouwkundigen
Taal                   Nederlands/Engels
Docent
             dr. Ana Pereira Roders
Gastlezing       n.t.b.
Cursusdatum november/december
Locatie             Vertigo, faculteit Bouwkunde TU/e
Dagdelen         2 dagdelen
Prijs
                 €200,- 

Inhoud

  • Wat is erfgoed, wettelijk en werkelijk
  • Nederland: beleidskader erfgoed
  • Inzicht in en relatie met internationaal beleid
  • Welke instrumenten zijn er?
  • Hoe ‘vertaal’ je de informatie uit dergelijke instrumenten naar de ontwerppraktijk?Ontwerpen met cultuurhistorie
  • Wie toetst en bewaakt de kwaliteit?

Na aanmelding ontvangt u een factuur die voldaan moet zijn. Na betaling ontvangt u de bevestiging incl. de verdere gegevens.

Aanmelding
Via het emailadres: BEP@tue.nl

Eindtermen
Deze cursus heeft betrekking op de eindtermen 3 (Initiatief/haalbaarheid), 7 en 9 (Voorontwerp) van de Regeling Beroepservaringsperiode: E3, E7 en E 9

Eindtermen
Deze cursus heeft betrekking op de eindtermen 3 (Initiatief/haalbaarheid), 7 en 9 (Voorontwerp) van de Regeling Beroepservaringsperiode: E3, E7 en E 9

Lesmateriaal n.t.b.

Toetsvorm  
Rapport (eigen project) en Mondeling (bijdrage aan discussie tijdens het laatste TU/e dagdeel).

Op basis van een actueel (evt. eigen) project wordt aan een ontwerpoplossing gewerkt, met argumentatie voor die oplossing binnen de gegeven context.