Onderzoeksprofiel

Het afstudeerproject heeft een directe relatie met de onderzoeksprojecten en -activiteiten van de leerstoelgroep. Voor je afstudeerwerk zul je je tijdig moeten oriënteren op deze onderzoeksactiviteiten, want vanwege het brede karakter van de bouwkunde is ook het onderzoek zeer breed. Eén kenmerk van de gebouwde omgeving is dat haar fysieke levensduur doorgaans langer is dan haar economische. Eén van de onderzoekszwaartepunten ligt daarom bij het ontwikkelen van duurzame, flexibele, milieuvriendelijke en veilige gebouwen en installaties.