Building Physics and Services

Binnen deze specialisatie houd je je bezig met de samenhang tussen de verschillende bouwfysische aspecten zoals warmte, licht, geluid en vocht en de installatie-technische voorzieningen

Building Physics and Services als onderzoeksprogramma heeft verschillende leerstoelen. De afstudeerthema's zijn gerelateerd aan deze leerstoelen (chairs). De informatie is in het Engels, omdat in de onderzoeksgebieden voornamelijk in het Engels gecommuniceerd wordt. 

Oude master Buildings Services

De master Building Services is in 2012 onderdeel geworden van de mastertrack Building Physics and Services.
Onder het kopje afstudeerthema's Building Services zijn de verschillende thema's van deze master nog te vinden.

Meer informatie over de huidige studie Building Services vind je op de website van Building Physics and Services.