Structural Design

Een deel van het cursorisch onderwijs van de specialisatie Constructief Ontwerpen is gemeenschappelijk en verplicht en geldt als basis voor elke constructief ontwerper. Met de keuzevakken wordt invulling gegeven aan de meer individueel gerichte competenties van de student. Het praktijkproject valt onder de keuzevakken. De bedoeling van een dergelijk project is dat in een praktijksituatie de door de student geformuleerde competenties worden (door)ontwikkeld. Ter begeleiding van de invulling van de vrije onderdelen in het masterprogramma krijgt elke student een mentor toegewezen.