Studievereniging

CHEOPS is de studievereniging van en door studenten van de faculteit Bouwkunde, die zich ten doel stelt de belangen van alle studenten Bouwkunde te behartigen. CHEOPS overkoepelt zeven sectieverenigingen en podia, gerelateerd aan de afstudeerrichtingen.

Sectieverenigingen

Cheops heeft een aantal sectieverenigingen:

Behorende bij de master Architecture, Building and Planning:

  • AnArchi, Architecture
  • KOers, Structural Design
  • Mollier,  Building Physics and Services
  • SerVicE, Real Estate Management and Development
  • SUPport, Building Technology en Construction Technology
  • VIA, Urban Design and Planning en Design & Decision Support Systems

Behorende bij de master Construction Management and Engineering

Deze onderverenigingen organiseren specifieke activiteiten voor de studenten van de betreffende afstudeerrichting.

Meer informatie en contact

CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde
Loopbrug (tussen Vertigo en Zwarte Doos) Vertigo 1.15
T: (040) 247 3140
I: www.CHEOPS.cc
E: info@CHEOPS.cc