Waarom in Eindhoven?

Met de masteropleiding Architecture, Building and Planning (ABP) in Eindhoven kies je voor een opleiding die de gebouwde omgeving bestudeert. Afhankelijk van je capaciteiten en je interesses kun je kiezen voor een masterspecialisatie die het beste bij je past. Ligt je affiniteit bij onderzoeken of ontwerpen, ben je goed in de natuurwetenschappelijke kant of in bijvoorbeeld de vormgeving? Er is een breed palet aan mogelijkheden waaruit je bij deze masteropleiding kunt kiezen. Studenten geven dan ook zelf, met behulp van je coach, vorm aan het individuele leertraject. Onderdeel hiervan is dat studenten regelmatig van gedachten wisselen met een docent, tevens coach, die werkzaam is bij de masteropleiding.

Uniek

Wat de opleiding in Eindhoven uniek maakt is dat in de master onderzoeks- en ontwerpactiviteiten nauw met elkaar zijn verweven in het onderwijsprogramma. De student wordt opgeleid om relevante bouwkundige problemen te benaderen in een voortdurende wisselwerking tussen analyse en synthese. Analyse is verbonden met wetenschappelijke methoden en technieken. Synthese stoelt op wetenschappelijke benaderingen voor ontwerpprocessen en modelvorming in het algemeen.

Interdisciplinariteit

Interdisciplinariteit is een kenmerk van de masteropleiding ABP aan de TU/e. In de verschillende specialisaties krijg je de kans om ook bij andere leerstoelgroepen binnen en buiten de faculteit vakken te volgen. Zo leer je vanuit je eigen discipline de problemen van anderen te begrijpen.

Ontwerpen

In het projectgestuurd onderwijs in de masteropleiding ligt de nadruk op de ontwikkeling van de ontwerpende attitude van de student. Ontwerpen is daarbij een activiteit die gericht is op het genereren van oplossingen voor vraagstukken die per definitie complex van aard zijn.