Specialisaties

Binnen de masteropleiding Mechanical Engineering zijn er enkelespecialisatierichtingen. Deze specialisaties zijn gekoppeld aan de belangrijkste onderzoeksthema's van de faculteit Werktuigbouwkunde. Aan het begin van de masteropleiding kies je een van deze richtingen.

Computational and Experimental Mechanics

Het centrale thema van de specialisatierichting Computational and Experimental Mechanics is het ontwerpen van producten op basis van de materialen waaruit ze zijn opgebouwd en het ontwerpen van de procesomstandigheden die de producteigenschappen bepalen. De focus ligt hierbij op het bestuderen van modelsystemen en veel minder op de specifieke toepassingen. Het uiteindelijke doel is om bestaande productieprocessen te optimaliseren. Maar ook om nieuwe productieprocessen te ontwikkelen. Zo kunnen producten vervaardigd worden die beter voldoen aan de eisen.

Dynamical Systems Design

Bij de specialisatie Dynamical Systems Design draait het om het voorspellen en beïnvloeden van bewegingen of trillingen bij de werking van dynamische systemen. Voorbeelden van dynamische systemen zijn machines (wafersteppers, kopieermachines, MRI-scanners), producten (bijvoorbeeld auto's) en fabricagesystemen. Je leert het dynamische gedrag van zo'n systeem theoretisch en experimenteel te analyseren. De uitdaging is om systemen te beïnvloeden zodat geheel nieuwe toepassingen mogelijk worden.

Thermo Fluids Engineering

De specialisatie Thermo Fluids Engineering richt zich op het ontwerpen en optimaliseren van mechanische constructies en producten. Het gaat om installaties waarin gassen of vloeistoffen stromen. En om producten zoals zonnepanelen, cv-ketels en warmtewisselaars. Er is speciale aandacht voor het gewenste stromingsgedrag, warmtetransport en de inzet van duurzame energiesystemen.

Micro and Nano Technology

Micro and Nano Technology is een relatief nieuw technologisch gebied dat gigantische uitdagingen kent. Je houdt je bezig met het ontwerpen en assembleren van producten, processen en systemen op de allerkleinste schaal (met micro- en nanoprecisie). Het vakgebied richt zich op de levensduur, de dynamische aspecten, de betrouwbaarheid en ook het testen van deze producten, processen en systemen. Deze zaken zijn niet een-op-een af te leiden van macroscopische systemen. Hiervoor zijn onder andere nieuwe modellen nodig.