Life Long Learning

Als TU/e-ingenieur ben je uitstekend opgeleid om je carrière vorm te geven en mee te werken aan het oplossen van complexe technische en daarmee maatschappelijke vraagstukken.

Toch komt er voor iedereen een moment waarop nieuwe kennis en inzichten noodzakelijk worden. Je bent als alumnus ‘life long' verbonden met de TU/e en hebt daarom recht op toegang tot de nieuwste kennis en inzichten.