Technology Entrepreneurship

Voor masterstudenten die geïnteresseerd zijn in ondernemen is er het Certificaat Technology Entrepreneurship (CTE). Het CTE-programma geeft studenten de kans om hun ondernemersgerichte vaardigheden te verbeteren. Het certificaat staat open voor alle masterstudenten. Het wordt uitgegeven door de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences en TU/e Innovation Lab.

Certificaatprogramma met drie onderdelen
Het certificaatprogramma van CTE bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel omvat keuzevakken die gerelateerd zijn aan het thema ondernemen. Ze worden verzorgd door de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. Het tweede onderdeel van het certificaatprogramma is een vaardigheidsprogramma ondernemen.

Het derde onderdeel bestaat uit een eindproject (businessplan): een innovatief idee dat is ontwikkeld aan de TU/e of door het bedrijfsleven is aangedragen. Dit idee moet je meestal nog verder uitwerken, zowel op technisch als op bedrijfskundig vlak. De benodigde kennis is vaak niet in één persoon te vinden.

Brabant Center of Entrepreneurship
Het CTE-programma is onderdeel van het Brabant Center of Entrepreneurship (BCE). Dit Center is een samenwerking tussen de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg. Het Center heeft als doel ondernemerschaponderwijs binnen beide universiteiten te bevorderen.