Evidence Based Research0

Challenge Based-Learning (CBL) is een onderwijsconcept waarbij studenten in interdisciplinaire teams werken aan authentieke en open vraagstukken. Hierbij is het belangrijk dat studenten ondernemend gedrag vertonen en op systeemniveau kunnen denken, zodat ze samen een oplossing van maatschappelijke relevantie ontwikkelen (Malmqvist, R├ądberg, & Lundqvist, 2015; van den Beemt et al., 2020).

CBL en studentondernemerschap vormen de basis van TU/e innovation Space. We streven naar structurele veranderingen in het onderwijs door het ontwikkelen, implementeren en evalueren van CBL-initiatieven en het stimuleren van het ondernemend gedrag van studenten.

Als onderdeel van deze voortdurende inspanning is het de rol van het onderzoekscluster om uitgebreid onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid van CBL in verschillende contexten. Het doel is om te komen tot inzichten die richting kunnen geven aan de opzet en opschaling van CBL-initiatieven.

 

Evidence-based onderzoek 

TU/e innovation Space is een samenwerkingshub waar docenten, businesspartners, onderzoeksinstituten en studenten samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit vormt, samen met de centrale diensten en faciliteiten die TU/e innovation Space biedt, een uitstekende basis om evidence-based onderzoek te doen naar CBL en het ondernemerschap van studenten.

Huidig werk omvat onderzoek naar  de beoordeling van inter-programma CBL-onderwijs, interdisciplinariteit in CBL-onderwijs, het verkennen van kenmerken van CBL voor verschillende soorten cursussen, en de rol van docenten in CBL. 

Daarnaast beoogt het onderzoekscluster ook verbindingen/samenwerking met onderzoeksinstituten en -programma's op te zetten (voor het verzamelen van challenges en/of onderzoek naar onderwijsvernieuwing).