Relativiteitstheorie

De Speciale Relativiteitstheorie is een ideaal voorbeeld van de wisselwerking tussen ervaring en theorie-ontwikkeling in de wetenschap. Gebaseerd op waarnemingen worden uitgangspunten (“postulaten”) geformuleerd. Deze worden verder uitgewerkt tot een theorie, die voorspellingen doet over waar te nemen verschijnselen. Deze voorspellingen worden vervolgens getoetst aan de praktijk.
“Relativiteitstheorie” heeft voor veel mensen een mythische klank. Albert Einstein, die de theorie ontwikkeld heeft, is een “genie dat door maar een dozijn mensen begrepen wordt”. De Speciale Relativiteitstheorie blijkt echter eenvoudig af te leiden uit een tweetal postulaten. Toch geeft de theorie resultaten die het intuïtieve begrip van tijd en ruimte volledig op zijn kop zetten. “E=mc2”, het equivalent zijn van massa en energie, is dé bekende toverformule die iedereen kent maar bijna niemand begrijpt. “Snelheden groter dan die van het licht zijn onmogelijk” is ook een algemeen bekende uitspraak, die laatst opnieuw aandacht heeft gekregen doordat er experimenteel bewijs van het tegendeel zou zijn gevonden. Een derde voorbeeld is de “tweelingparadox”, een vermeende interne tegenspraak van de theorie, die echter volledig door de experimenten bevestigd wordt.