Verlichtingstechnologie

Verlichtingstechnologie heeft lang een beetje saai imago gehad, dat niet helemaal onverdiend was. Er was sprake van een geleidelijke verbetering
van producten, maar als gevolg van de complexiteit van sommige producten en conservatisme in de markt duurde het vaak 10-20 jaar voor een nieuwe generatie
producten massaal in de markt doordrong. Als gevolg van de behoefte aan meer energie-efficiency, de introductie van LED-gebaseerde producten en het gebruik
van informatie-  en communicatietechnologie is nu echter sprake van een grote versnelling van het tempo. Steden zijn bezig met massale programma’s voor het
vervangen van oude straatverlichtingsinstallaties, en er is een groeiend besef dat licht veel meer effect heeft dan het verjagen van de nacht.
In deze gastles zullen we ingaan op een aantal oude en nieuwe lamp-technologieen waar veel gebruik van wordt gemaakt, de fysische pricipes die
daaraan ten grondslag liggen en de praktische eisen aan een modern verlichtingssysteem. Door middel van wat demonstraties en experimenten 
zullen we proberen jullie een indruk te geven van de laatste ontwikkelingen in dit verlichte werkgebied.