Wortel TU/e

Bijles wiskunde

Het wiskundeniveau van Nederlandse bètastudenten wisselt sterk, niet alleen op bachelorniveau maar ook daarna. Soms hebben studenten niet genoeg wiskundekennis om hun studie vloeiend te kunnen doorlopen. Maatregelen op vwo-niveau zijn er nog niet in geslaagd het probleem te verhelpen.  

Om dit probleem op een eeder moment te signaleren en aan te pakken heeft de TU/e het online lesprogramma Wortel TU/e ontwikkeld voor huidige en aankomende TU/e-studenten. Het programma meet hun wiskundeniveau en helpt hen het op te krikken naar het niveau dat nodig is op de TU/e. 

Op Wortel TU/e vinden leerlingen: 

 • Korte theoriepagina's 
 • Oefenopgaven  
 • Beoordelingstoetsen 
 • Eindeloze oefenmogelijkheden  

Als leraar kunt u hun voortgang inzien.  

Wortel TU/e behandelt: 

 • Rekenen met getallen en letters 
 • Het oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden 
 • Functies 
 • Goniometrie 
 • Exponentiële en logaritmische functies 
 • Differentiëren en integreren 
 • Complexe getallen  

Scholen kunnen in Wortel TU/e afgeschermde online klaslokalen inrichten voor hun leerlingen.