Wat is het verschil tussen P&T en Kunstmatige Intelligentie (A.I.)?

Bij een opleiding A.I. kijk je specifiek naar het ontwikkelen van intelligentie bij machines. Bij P&T staat de mens echt centraal. Dat betekent dat er bij P&T meer aandacht is voor psychologie, en ook voor onderzoeksmethodologie. Verder komt kunstmatige intelligentie wel aan bod bij P&T (bijv. in de leerlijn Robotica), maar kijken we met een bredere blik naar technologie. Veel technologische innovaties gebruiken (nog) geen kunstmatige intelligentie - denk aan virtual reality, aan innovaties in de gebouwde omgeving (bijv. interactief licht), of aan interfaces voor sociale communicatie op afstand (bijv. gemedieerde aanraking).  A.I. is dus wat specialistischer dan P&T, en ook meer gericht op het bouwen (=programmeren) van kennissystemen.