TU/e Campus

Where innovation starts

Welkom op de TU/e Campus, een open en toegankelijke community voor technologisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kennisvalorisatie. Een aantrekkelijke en levendige hotspot in Brainport Regio Eindhoven waar studenten, onderzoekers, ondernemers en high-tech bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. Stap in de wereld van morgen en neem deel aan de ontwikkeling van vernieuwde technologieën en toepassingen die oplossingen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. De TU/e Campus is dé plek ‘Where innovation starts’.

Ontdek jouw campus

De TU/e campus ontwikkelt zich tot een levendige, groene campus. Een kloppend kennishart waar je kunt ontmoeten, studeren, (samen)werken, je bedrijf kunt vestigen, wonen, sporten en recreëren. Ontdek de campus in al haar facetten.