Slimme TU/e studenten in co-creatie met Duurabel aan de slag met ‘predictive maintenance’.

De wereld is continue in ontwikkeling; zo ook de wensen en eisen van de vastgoedbeleggers en de vastgoedgebruikers. Eén van de taken van Duurabel is om institutionele, particuliere, en commerciële vastgoedbeleggers te adviseren over de implementatie van duurzame vastgoedstrategieën en vastgoedinnovaties. Sinds januari van dit jaar zijn Duurabel en TU/e Innovation Lab in gesprek om een samenwerking tot stand te brengen. Nu is het dan eindelijk zo ver: middels de slimme studenten van TU/e SURE Innovation zullen TU/e Innovation Lab en Duurabel samenwerken om sensor technologieën en bijbehorende software te onderzoeken, ontwerpen en te ontwikkelen op het gebied van ‘predictive maintenance’ voor de buitenschil van gebouwen.

Huidige prestatieafspraken op het gebied van ‘toekomstig’ energieverbruik en ‘toekomstig’ onderhoud zijn op basis van theoretische parameters die vooraf zijn bepaald. De huidige meetmethodiek is namelijk sterk afhankelijk van de persoonlijke interpretatie, omgevingsinvloeden en economische belangen. Energielabels en isolatiewaarden zijn op basis van productspecificaties opgesteld, en degradatie van materialen worden op dit moment niet in een MJOP, Total Cost of Ownership en toekomstig energieverbruik meegenomen.

De nieuwe werkwijze zal zorgen voor een volledige transitie in de monitoring van bouwkundige bouwelementen in de gebouwschil door digitalisatie, waardoor naar verwachting substantiële besparingen gerealiseerd kunnen worden. Sensoren zullen de onderhoud status en prognoses van de gebouwschil monitoren, waarbij de verzamelde data samenkomt in één dashboard waarmee vastgoedbeleggers real-time inzicht krijgen in de status van gebouwen.