Gebouwen

MetaForum

Het nieuwe gebouw MetaForum vormt het hart van de campus. Naast de vele studiefaciliteiten, studievoorzieningen, onderwijsruimtes en individuele studieplekken, bevinden zich hier de mediatheek en de centrale bibliotheek van de universiteit. Ook een lunchcafé is hier gevestigd.
De oude W-hal, een van de oudste gebouwen van de TU/e, verleent onderdak aan al deze functies en heeft daarvoor een totale metamorfose ondergaan. Bovenop de vernieuwde hal is een apart gebouw voor de faculteit Wiskunde en Informatica geplaatst. MetaForum is september 2012 geopend. 

MetaForum heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept

  • FIABCI National Prix d’Excellence Awards The Netherlands 2013
  • Internationale prijs: LEAF Award 2013
  • Gulden Feniks 2013
  • Eervolle vermelding voor Gebouw van het Jaar 2013 bij verkiezing BNA-prijs

Bekijk Ruimtelijke onderbouwing en voorschriften projectbesluit W-hal TU Eindhoven

Flux

In het nieuwe gebouw Flux hebben de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering een gezamenlijk onderkomen. Het samenbrengen van de twee faculteiten heeft als voordeel dat ze allebei optimaal gebruik kunnen maken van de laboratoria in de gebouwen Spectrum en Cascade. Die nieuwe huisvesting is gebouwd op de plaats van het voormalige gebouw N-laag. Flux is in november 2014 opgeleverd.

Ceres

Het voormalige ketelhuis is getransformeerd voor de huisvesting van het top Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS).In juli 2012 heeft het ICMS haar intrek genomen in het nieuwe Ceres. Ook het Eindhoven Multiscale Institute (EMI), de Eindhoven Polymer Laboratories (EPL) en het Advanced Study Center van ICMS zijn daar gehuisvest. Het historische en industriële karakter van het voormalige ketelgebouw uit 1959 is grotendeels intact gebleven, net als de zeventig meter hoge bakstenen schoorsteen ernaast. Ceres is 16 mei 2013 door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) uitgeroepen tot Gebouw van het Jaar. 

De Groene Loper

De Groene Loper vormt het centrale, autovrije gebied waar alle gebouwen van de compacte universiteit aan grenzen. Het is een fraai ingericht gebied voor fietsers en voetgangers, met zitplekken, boomgroepen en een vijver.