AnTUenna

De welbekende hoge schoorsteen op de TU/e Campus is in samenwerking met lichtkunstenaar Har Hollands en de Honors Academy van de TU/e getransformeerd tot een lichtend baken. Op het oppervlak van de schoorsteen zijn rondom en over de volle hoogte LED’s aangebracht. Die LED’s zijn te sturen in zowel kleur als intensiteit. Daardoor is de schoorsteen een lichttoren: ze kan allerlei zaken afbeelden en verbeelden. De inspiratie van de beelden is geleverd door diverse groepen binnen de TU/e, waarbij bijna alle faculteiten betrokken zijn. De start ervan was GLOW 2016, waarna dit kunstwerk permanent te zien blijft op de TU/e Campus.

De programmering is gemaakt in samenwerking met Rombout Frieling en mede gerealiseerd door TU/e staf en studenten: Monique Huveneers, Diane Schoenmaker, Jérome Simons en Fenna Wit.

Luister naar AnTUenna's muziek via antuenna.nl.

Neuronen

De fundamentele cellen van het zenuwstelsel zijn de neuronen. Deze cellen zorgen voor het verzenden en ontvangen van zenuwprikkels door je lichaam door met elkaar te communiceren via elektrische en chemische signalen. Op de schoorsteen zijn deze signalen weergeven door het oplichten van de neuronen en hun verbindingen, de axonen.

Voronoi

In deze video wordt gegenereerd door een aantal punten genaamd generatoren. Elk van deze punten heeft een bijbehorende kleur. Alle punten op de schoorsteen krijgt vervolgens de kleur van de dichtstbijzijnde generator. De regio’s zijn ook terug te zien in de natuur, zoals in cellen van een dier of plant. Ze kunnen echter ook gebruikt worden in bijvoorbeeld epidemiologie.

Fase transitie

In deze video is de fase overgang van een vereenvoudigd mengsel gevisualiseerd. Wanneer de temperatuur laag is, bevinden de deeltjes zich in een vast kristal, waarbinnen weinig beweging toegelaten is. Door de temperatuur te verhogen beginnen de deeltjes te bewegen en vinden er steeds meer botsingen plaats. Na enkele seconden is de vloeistoffase bereikt, waarbij deeltjes vrijer kunnen bewegen binnen de afgesloten ruimte. Als de temperatuur nog meer wordt verhoogd, zet het mengsel zich uit en bereikt uiteindelijk de gasfase.

Turbulentie

De animatie met de pijlen weergeeft de wind die door de schoorsteen heen cirkelt. Deze animatie is gerelateerd aan onderzoeksgebieden als stromingen rond gebouwen, turbulentie, maar ook sportanalyses.

Moire

Een moire patroon is een bepaald soort interferentie patroon, dat ontstaat door het over elkaar heen schuiven van verschillende patronen. Deze patronen komen bijvoorbeeld terug op televisieschermen en na het printen van afbeeldingen.

Signalen

Weergegeven is een combinatie van een reeks van signalen van verschillende frequenties, zoals gemeten door een verscheidenheid van laboratoriumapparatuur.

Bloedvat

De opbouw van een haarvaatje wordt getoond door deze in de lengte te doorsnijden met een cilinder zodat men de afzonderlijke lagen van cellen en bindweefsel goed kan zien. Binnen de faculteit Biomedische Technologie (prof.dr. Carlijn Bouten en dr.dr. Patricia Dankers) wordt getracht om synthetische varianten van de extracellulaire matrix (de grijzen draden) te maken en deze te gebruiken in het lichaam om in situ nieuwe bloedvaten te kunnen laten groeien.

Gasontlading

Dansende gasontlading in een experimentele magnetron-opstelling. Dit is een opstelling die lijkt op industriële zonnecelproductiemachines. Normaal wordt hier een zeer lage gasdruk gebruikt maar bij hogere gasdrukken ontstaan er deze dansende ontladingen. Het geheel is in werkelijkheid enkele tientallen centimeters groot. De opnames zijn ongeveer 1000x vertraagd.

Golven

Alsof de AnTUenna een echte antenne zou zijn, laten we hier zien hoe radiogolven, die onzichtbaar maar continue in grote getale ons heen bewegen, zicht door de lucht voortplanten.