Warmte Koude Opslag

De TU/e beschikt over een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Het betreft één van de grootste WKO installaties van Europa. De WKO is uitgevoerd met twee centrale ringen; een koude ring en een warme ring. Gebouwen kunnen onafhankelijk van elkaar warmte en koude tegelijkertijd gebruiken en er kan warmte of koude uitgewisseld worden op de ringen. Dit is een unieke eigenschap van de installatie op de TU/e. In totaal is 70% van het bebouwde oppervlak van de TU/e (19 gebouwen) aangesloten op de WKO.

De gebouwen die onderdeel uitmaken van de projecten van Campus 2020 worden volledig verwarmd met behulp van de WKO in combinatie met een warmtepomp en lage temperatuurverwarming (in deze gebouwen wordt geen aardgas gebruikt voor verwarming). Ook de koeling van de gebouwen (hoge temperatuurkoeling) wordt volledig geleverd door de WKO. Als aanvulling zijn de decentrale ruimten waar gebruik gemaakt wordt van individuele ruimteregelingen uitgevoerd met aanwezigheidsdetectie en raamcontacten die de klimaatinstallatie (inductieplafond) kunnen uitschakelen als het raam wordt geopend.

Om een beeld te geven van de omvang van de WKO installatie staan hieronder enkele karakteristieke gegevens van de WKO:

  • huidig aantal bronnen: 32, uit te bereiden tot 48 (3x8koude + 3x8warme)
  • huidig bronwaterdebiet: 2000 m³/h, uit te bereiden naar 3000 m³/
  • ontwerpkoelcapaciteit (in geval van 3000m³): 25MW

Door warmte en koude in de grond op te slaan bespaart de TU/e jaarlijks zo’n drie miljoen KWh aan elektriciteit en meer dan 450.000 m3 gas.

Bekijk de film over de WKO installatie van de TU/e.