Onderwijsinstellingen

TU/e Campus wordt grootste techniek campus van Nederland

Naast de TU/e bevinden zich ook het Summa College en Fontys Hogescholen op de TU/e Campus. De onderwijsinstellingen willen vóór 2020 gezamenlijk doorgroeien van ruim 14.000 naar 20.000 techniekstudenten. Hiermee ontstaat de grootste techniekcampus van Nederland. Deze samenwerking op het vlak van technisch onderwijs in Eindhoven geeft een nieuwe impuls aan het bèta- en technisch onderwijs in Nederland en komt tegemoet aan de grote vraag op de arbeidsmarkt naar technisch geschoold personeel.

Voordelen

De concentratie van diverse opleidingen op de TU/e Campus zal de samenwerking tussen studenten van de diverse opleidingen, zowel mbo, hbo als wo bevorderen. De verwachting is ook dat door de gezamenlijke huisvesting en de nauwere samenwerking de doorstroom van studenten naar een hoger onderwijsniveau soepeler zal verlopen. Ook liggen er kansen voor startende ondernemers en kennisintensieve bedrijven, omdat partners gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten, zoals laboratoria en werkplaatsen. Tegelijkertijd bieden zoveel technisch geschoolde studenten, van mbo- tot en met wo-niveau, een gunstig klimaat voor startende ondernemers en kennisintensieve bedrijven op de campus.