Onderzoek met of door de TU/e?

Je wilt weten wat de mogelijkheden zijn om onderzoek te laten doen door de TU/e of met de TU/e? Weet dan dat er verschillende mogelijkheden zijn. Van een wetenschappelijke studie, toets of experiment in de vorm van contract research tot een omvangrijk gezamenlijk onderzoek binnen een consortium. De aard van de vraag bepaalt sterk de insteek, omvang, personele bezetting, inzet van equipment en timing. Graag lichten we je in een persoonlijk adviesgesprek toe wat we voor je kunnen betekenen. Daarna bepalen we in nauw overleg de opzet en uitvoering van het onderzoek.

Living Lab

De TU/e profileert zich in toenemende mate als een Living Lab. Dat betekent dat we openstaan voor het uitvoeren van experimenten en onderzoek (vooral door studententeams) in real-life situaties. Deze vorm van onderzoek levert waardevolle input op omdat het de werking van technologische principes combineert met de psychologie van de gebruiker.

Internationaal netwerk

Benieuwd wat we op internationaal gebied betekenen op onderzoeksgebied? Of met wie we samenwerken? Naast een breed scala aan fundamenteel en toegepast onderzoek op de TU/e, werken we ook samen met vooraanstaande internationale kennisinstituten en universiteiten. Denk hierbij o.a. aan het Duitse Fraunhofer Instituut en de Eurotech universities (DTU, TUM, TU/e, EPFL).

Meer weten?

Heb je een onderzoeksvraag en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met: 

Gérôme Friesen contactpersoon voor het grootbedrijf 
Herman van Hoeven contactpersoon voor het MKB