Patent of licentie verwerven?

Meer weten over hoe je een patent kunt krijgen? Als er uit ons gezamenlijk onderzoek met bedrijven, wetenschappelijk vindingen ontstaan, die verder ontwikkeld of uitgezet worden in het bedrijfsleven, hanteren we hiervoor het zogenaamde Easy Acces Model. Dit houdt in dat we patenten die voortkomen uit gezamenlijk onderzoek, via een laagdrempelige constructie overdragen aan de betrokken bedrijven.

Licenties

Business development kan ook plaatsvinden op basis van licenties. In dat geval koopt een bedrijf of investeerder een licentie op een patent en ontwikkelt daarmee een bedrijfsactiviteit.

Meer weten over patenten en licenties?

Als je meer wilt weten over de patenten van de TU/e en de licentiemogelijkheden, neem dan contact op met: Suki Sandhu.