Je idee beschermen?

Je hebt een goed idee, maar weet niet hoe je dit moet beschermen? Maak dan gebruik van onze experts. De Intellectual Property (IP) Officers van het TU/e Innovation Lab zorgen dat alle wettelijke procedures worden gevolgd zodat je hier geen omkijken naar hebt. De IP Officer houdt ook het proces en de deadlines in de gaten. En als de business case leidt tot een licentie of tot een spin-off waarmee een licentie afgesloten wordt, dan stelt hij ook de overeenkomst op.

Intellectueel eigendom

IP staat voor elke vorm van intellectueel eigendom. Dat kunnen bijvoorbeeld octrooien, auteursrechten (software, publicaties) en modelrechten zijn. Op het moment dat je een idee hebt, start je altijd met het invullen van een vragenformulier en daarna het Invention Disclosure Form (IDF). Op basis hiervan verricht de IP Officer een eerste quick scan naar beschermingsmogelijkheden. Afhankelijk daarvan en voor zover mogelijk en noodzakelijk start de procedure voor een (internationale) octrooiaanvraag.

Adviezen en hulp

Als het gaat om het beschermen van je idee, dan kun je bij ons terecht voor:

  • het volgen van IP workshops
  • hulp bij het invullen van IP paragrafen in onderzoeksovereenkomsten en subsidieaanvragen
  • advies bij disputen over een octrooi of een licentieovereenkomst.

Meer weten? Bel of mail Suki Sandhu voor meer informatie.