Je idee naar de markt brengen?

Je wilt je idee op de markt brengen, maar weet niet hoe of hebt hier echt geen tijd voor? Dan helpen wij je, bijvoorbeeld als het gaat om financiering. We zijn continue op zoek naar goede ideeën en kansen om kennis op de markt te brengen. Vanaf het begin denken wij met je mee over de mogelijkheden en steken wij de handen uit de mouwen.

Regelmatig contact

Het is belangrijk dat we regelmatig contact met je hebben zodat we vanaf het begin betrokken zijn het onderzoeksproject. Hierdoor kunnen we snel inspelen op mogelijkheden die tijdens het onderzoek ontstaan en in vroeg stadium actie ondernemen. Als zo’n mogelijkheid ontstaat, vul je het Invention Disclosure Form (IDF, zie Downloads) in en stuur je het formulier per e-mail naar Suki Sandhu (TU/e Innovation Lab). Daarna bekijken we of de kennis eigendom van de TU/e is, of de kennis te beschermen is en in welk stadium de vinding zich bevindt.

Business case

Als de screening positief is, gaan we verder met de procedure voor octrooibescherming en stellen we een business case op. We bespreken deze met je waarna we het voorleggen aan een expertpanel om te bekijken of het idee levensvatbaar is. De business case kan vervolgens leiden tot een licentie of tot een spin-off waarmee een licentie afgesloten wordt. De volledige procedure vind je bij downloads: technology transfer process. Maar neem vooral contact met ons op als je vragen hebt.