TU/e Holding

TU/e Holding BV participeert in spin-off bedrijven van de TU/e. De bedrijven zijn ontstaan uit het intellectueel eigendom van de universiteit waar voorafgaand aan de oprichting vaak jarenlang onderzoek is verricht.

Waar staat TU/e Holding BV voor?

TU/e Holding BV geeft invulling aan de valorisatiedoelstelling van TU/e middels het participeren in nieuwe bedrijven. Ondernemerschap onder studenten en kenniswerkers wordt gestimuleerd.  Door de nieuwe bedrijven te helpen succesvol te worden, draagt TU/e Holding bij aan de economische groei van de Eindhovense regio .

Er is sprake van een win-win-situatie: TU/e krijgt impulsen uit de markt en de maatschappij, en onderzoekers dragen bij aan nieuwe, slimme producten en diensten en aan kennisdeling met de praktijk.

Kortom, TU/e Holding BV helpt studenten en onderzoekers om hun kennis te benutten voor markt en maatschappij.

Structuur TU/e Holding BV

  • TU/e is 100% eigenaar van TU/e Holding BV.
    De privaatrechterlijke structuur is expliciet gescheiden van onderwijs en onderzoek zodat vermenging met en oneigenlijk gebruik van publiek geld wordt uitgesloten
  • Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van een aparte holdingdirectie waarop door een RvC toezicht wordt gehouden
  • Alle baten uit TU/e Holding BV worden (via dividenden) afgedragen aan TU/e.