TU/e Innovation Lab

Hoe sla je een brug tussen kennis en markt?

Where innovation starts. Dat is ons motto naast kennisontwikkeling en educatie. We vertalen onze wetenschappelijke en technologische vindingen in oplossingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Succesvolle kennisvalorisatie geeft ons een positie in het hart van de Nederlandse kenniseconomie. Maar hoe sla je nu die brug tussen kennis en markt?

Business-expertisecentrum

Dat doen we door binnen ons expertisecentrum kennis te vertalen in business. Hiervoor hebben we een enthousiast en ervaren team van coaches, adviseurs en begeleiders beschikbaar, die TU/e-medewerkers en –studenten, maar ook externe partijen hierbij helpen.

Bewezen dienstverlening

We hebben een bewezen track record op het gebied van kennisvalorisatie. Zo begeleidde ons team de afgelopen jaren:
• 115 spin-off bedrijven
• 123 studentbedrijven
• 60 TU/e octrooien
• 60 octrooilicenties
• 500 octrooien van derden 

Voor een overzicht van onze behaalde successen, kunt u onze factsheets raadplegen.

Samen werken aan oplossingen

Samen verkennen we de mogelijkheden, schrijven we de business case, zoeken we passende financieringsvormen, stellen we bedrijfsmodellen op en gaan op zoek naar mogelijke partnerships.
Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat er oplossingen komen voor maatschappelijke en mondiale vraagstukken op de themagebieden gezondheidszorg, energie en mobiliteit. 

Research Support Network

Wetenschappers die hulp nodig hebben bij het binnenhalen van externe financiering, het schrijven van projectvoorstellen op nationaal of internationaal niveau kunnen contact opnemen met het Research Support Network dat onlangs opgericht is. Dit netwerk biedt ook ondersteuning bij het vinden van bedrijven (oprichting van een consortium) en helpt bij het aanvragen van patenten en het opstellen van contracten.

TU/e Campus

De TU/e campus is sterk in ontwikkeling en dat komt tot uiting in de activiteiten en in het terrein. Het is een ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers, ondernemers, investeerders en hightech bedrijven. Een plek van nationaal belang en internationale allure met state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten. Met veel ruimte dus voor R&D-gedreven (startende) bedrijven. Niet langer op basis van gesloten, maar op basis van open, multidisciplinaire innovatieprocessen. En daar kun jij als starter, bedrijf of investeerder van profiteren. 

Contact

Heb jij een goed idee? Of heb je een baanbrekend ontwerp of uitvinding? En wil je nu graag meer weten over de gang naar de markt? Of wil je gewoonweg graag gebruik maken van de kennis van de TU/e? Neem dan contact op met TU/e Innovation Lab. We helpen je graag verder.