Factsheets

TU/e Innovation Lab

 • TU/e Innovation Lab
  We vertalen onze wetenschappelijke en technologische vindingen in oplossingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Maar hoe sla je nu die brug tussen kennis en markt? Daar is TU/e Innovation Lab vo0or in het leven geroepen.
 • Innovation Academy
  TU/e Innovation Lab faciliteert TU/e- medewerkers en -studenten in dit valorisatieproces. We hebben hiervoor recent al onze opleidingen en cursussen gebundeld in een speciaal opleidingsprogramma: Innovation Academy.
 • Masterclass in High Tech Entrepreneurship

Business Development & Entrepreneurship

 • Business Development
  Wij vertalen kennis van de TU/e in business door het creëeren van spin-offs, maar ook het afsluiten en verkopen van octrooien en patenten. Verder stimuleren en ondersteunen wij ook ondernemerschap binnen de TU/e.
 • The Golden Lightbulb
  The Golden Lightbulb daagt mensen, die wonen/werken/studeren in de Brainport Regio, uit te om onderzoeken of hun idee een succesvolle onderneming kan worden. In drie challenges worden zij begeleid met het uitwerken van het idee tot een concreet businessplan.
 • TU/e SURE Innovation
  SURE Innovation maakt wetenschappelijke kennis en de nieuwste technologie van de TU/e toegankelijk voor MKB bedrijven. Wij geven antwoord op uw innovatievraag.
 • TU/e Holding
  TU/e Holding BV participeert in spin-off bedrijven van de TU/e. De bedrijven zijn ontstaan uit het intellectueel eigendom van de universiteit waar voorafgaand aan de oprichting vaak jarenlang onderzoek is verricht.
 • Data Science

Research Support & Funding

 • Research Support
  Het Research Support team helpt wetenschappers die hulp nodig hebben bij het binnenhalen van externe financiering, het schrijven van projectvoorstellen op nationaal of internationaal. Zij bieden ook ondersteuning bij het vinden van bedrijven (oprichting van een consortium) en helpt bij het aanvragen van patenten en het opstellen van contracten.
 • TKI toeslag
  Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Zo ook de TU/e.

Centers & Partnerships

 • Flagship Telecom
  Telecom- en ICT-dienstverlener KPN en TU Eindhoven gaan samenwerken aan de ontwikkeling van hoogwaardige technologie voor de telecomsector. 
 • Integrated Photonics
  Geïntegreerde fotonica is een opkomende technologie met een potentiële markt van honderden miljarden. Dit is dan ook een speerpunt voor de TU/e.
 • 4TU
  De vier technische universiteiten in Nederland zetten zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van technologische kennis.

Studententeams

 • Studententeams
  De TU/e is een broedplaats voor jonge ingenieurs die maatschappelijke uitdagingen aangaan door middel van studentenprojecten. Het zijn projecten waar onderwijs, innovatie en ondernemerschap wordt gecombineerd en dat leidt dikwijls tot verrassende resultaten.