Bluejay

Team Blue Jay Eindhoven heeft in 2015 het concept van the domestic drone gelanceerd, een drone die safe, social, helpful en autonomous is. Een hulp in huis die jou begrijpt en ook de mogelijkheid heeft om je te ondersteunen. We begonnen met een vraag die nooit eerder gesteld is: kunnen drones verlichting geven voor personen die dagelijks zorg geven, of nodig hebben, in een thuissituatie? Inmiddels is de vraag niet meer óf dit kan maar vooral wat de nieuwe taakverdeling in huis gaat worden. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 2,2 miljoen hulpbehoevende of mantelzorgers die dagelijks wel een paar handen of ogen extra kunnen gebruiken. Intrinsiek zijn wij gedreven om te werken aan dit soort onopgeloste uitdagingen in onze maatschappij. 

Wij verbinden technologie van de toekomst met het leven van de mens in het nu. Wij willen de wereld inspireren met de mogelijkheden van drones als hulp in, maar ook onderdeel van, de dagelijkse huishouding. Technologie met een gezicht, geheugen, geweten en helpende hand, gecreëerd vanuit de juiste randvoorwaarden: the domestic drone.