Team Solid: metal fuels

 

Team Solid is een studententeam aan de TU/e dat werkt aan een nieuwe concept genaamd “metal fuels”, waarbij metaal wordt gebruikt als duurzame energiedrager. Als metaalpoeders worden verbrand komt er warmte vrij en ontstaan metaaloxiden. Met de warmte kunnen huizen worden voorzien van warmte en stroom, treinen rijden, en schepen varen. De metaaloxiden die bij de verbranding ontstaan, worden afgevangen. Later kunnen deze met groene stroom worden teruggebracht tot het metaalpoeder waarmee begonnen is, en zo ontstaat een duurzame, gesloten cyclus.

Op dit moment ontwikkelen wij een proof-of-principle om de werking van de cyclus aan te tonen voor het metaal ijzer. Ijzer heeft een energiedichtheid die vele malen hoger is dan die van batterijen, en kan makkelijk in grote hoeveelheden worden opgeslagen en getransporteerd. Daardoor zijn metal fuels in principe geschikt voor groot transport – zoals treinen en scheepvaart – en stationaire toepassingen – zoals het verwarmen van huizen, of het aandrijven van een energiecentrale.