TU/e Marina van Damme beurs

Fernanda Neira d’Angelo is de winnares van de Marina van Damme Grant 2019, hiermee heeft zij een geldbedrag van negenduizend euro gewonnen. Neira D’Angelo werkt als universitair docent aan de faculteit Scheikundige Technologie, waar ze zich bezighoudt met de ontwikkeling van innovatieve chemische reactoren die bijdragen aan een duurzame en milieuvriendelijke circulaire economie. De winnares gaat haar beurs inzetten voor een tijdelijk verblijf in het buitenland om onderzoek te doen bij het gerenommeerde instituut Kinetics Technology in Rome. Een onderneming die in haar geval extra uitdagingen (en kosten) met zich meebrengt vanwege de zorg voor een meervoudig gehandicapt kind van vier jaar.

Neira d’Angelo kreeg de prijs uitgereikt door rector magnificus Frank Baaijens, in het bijzijn van de negentigjarige naamgeefster van de prijs. Runner-up werd Eline Sijbesma. Zij wint een geldbedrag van 2.500 euro.

Met deze beurs krijgen vrouwelijke, ambitieuze/e ingenieurs (MSc, PDEng of doctor), werkzaam in de wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid een duwtje in de rug als zij een onderneming willen starten, onderzoek willen doen of andere ambitieuze plannen willen uitvoeren.

Marina van Damme heeft al 38 keer een beurs uitgereikt aan vrouwelijke ingenieurs. Haar motivatie: “Ik heb de kans gekregen een goed vermogen op te bouwen. Daar kan ik nu jonge ambitieuze vrouwen mee steunen.” De beurs kan, dankzij Marina van Damme, jaarlijks beschikbaar gesteld worden door het Universiteitsfonds Eindhoven (UFe).

Selectie

Voor het aanvragen van de beurs zijn criteria opgesteld. De plannen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit prof.ir. Elphi Nelissen (voorzitter), prof.dr.ir. Yvonne de Kort, prof.dr. Elena Lomonova en ir. Jan Oosterveld (TU/e alumnus en bestuurslid Universiteitsfonds).

Het is tot 11 juli 2019 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Marina van Damme Beurs. De criteria kun je downloaden in de rechterkolom van deze pagina. Wil je hiervoor in aanmerking komen, meld je dan alvast aan via een e-mail aan alumninet@tue.nl. Je ontvangt dan van ons een inschrijfformulier. Ben jij de volgende winnares?

Dr.ir. Marina van Damme

Deze beurs is mogelijk gemaakt door een schenking van mevrouw dr.ir. Marina van Damme. Zij is Delfts ingenieur (1953) en de eerste vrouwelijke gepromoveerde van de Universiteit Twente met een indrukwekkende carrière in de wetenschap en industrie. Marina van Damme wil jonge vrouwelijke ingenieurs van de TU/e in staat stellen zich verder te ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt en in hun loopbaan te vergroten.

Universiteitsfonds Eindhoven

Het Universiteitsfonds stimuleert wetenschap en onderwijs aan de TU/e en  ondersteunt culturele en sportieve initiatieven. Wilt u een bijdrage leveren aan realisatie van de doelstellingen van het UFe? Zie de website www.tue.nl/ufe. Geef om de TU/e, geef aan het UFe!