Emeriti

Dit gedeelte van de site van de TU/e is speciaal ingericht voor onze emeriti. Het Album Academicum, met een overzicht van alle emeriti, ooit werkzaam aan de TU/e, en een gedeelte Emeriti-activiteiten, waarin melding wordt gemaakt van de bijeenkomsten, georganiseerd door de Commissie Emeriti-activiteiten. In dit gedeelte zal ook doorverwezen worden naar door de TU/e georganiseerde activiteiten die interessant kunnen zijn voor emeriti. Mocht u vragen of suggesties hebben, neemt u dan contact op met Jannelies Smit.

Data bijeenkomsten 2018

Op vrijdag 12 oktober zal Kees van Hee een lezing geven met als titel:

Toekomst van ons geld, bitcoin, blockchain en alternatieven

Programma

10.30-11.00 Inloop met koffie
11.00-12.00 Lezing Kees van Hee
12.00-13.30 Warme lunch

We hopen op een ruime deelname voor deze interessante bijeenkomst. Graag voor 30 september 2018 even aanmelden voor deelname bij Jannelies Smit,

040-2475280 of * j.e.smit@tue.nl

De kosten van de lunch worden gedragen door de TU/e.

 

FF zeuren

Op verzoek: hierbij een link naar de gebundelde columns van Fred Steutel. 

FF Zeuren
En hier een link naar een In Memoriam.