Alumni Kring Amsterdam (AKA)

Doel van de Alumni Kring Amsterdam (AKA):

Intensivering van contacten, samenwerking en kennisoverdracht tussen de Leden, de Studenten, de TU/e  en bedrijven waar de Leden werkzaam zijn. Studenten voorbereiden op de uitdagingen die hen in het bedrijfsleven te wachten staan door het organiseren van (netwerk) bijeenkomsten, lezingen, bedrijfsbezoeken, wederzijds introduceren van alle partijen, werven van potentiele studenten en fondsenwerving voor AKA activiteiten en het Universiteitsfonds Eindhoven.

Het AKA bestuur:

Annemarie de Vries (Vz.)
Peter Geenen