Aanvraag van een gift

(Studie)verenigingen, studenten en medewerkers van de TU/e kunnen bij het UFe aanvragen indienen om projecten financieel te ondersteunen. Aan de hand van de doelstellingen van het fonds wordt bekeken of een project voor een gift in aanmerking kan komen. Belangrijk hierbij is dat een project meerdere raakvlakken heeft met de uitgangspunten van het fonds.

Het UFe doet alleen een gift aan, bij voorkeur grote, projecten waarvan meerdere studenten/medewerkers van de TU/e kunnen profiteren. Het UFe hecht grote waarde aan een mogelijk internationaal karakter van een project, de affiniteit met het bedrijfsleven en de mogelijkheid tot kennisuitwisseling. Ook wil het UFe een bijdrage leveren aan het studentenklimaat van de TU/e en de stad Eindhoven.

De richtlijnen die het UFe hanteert voor het indienen en afhandelen van aanvragen van een gift zijn gewijzigd. U kunt deze rechts op deze pagina downloaden.

De aanvragen kunnen ingediend worden bij het UFe: ufe@tue.nl

De aanvragen moeten uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het project ingediend worden en worden behandeld volgens de volgende deadlines:

Indienen vóór - behandeling op:

  • woensdag 6 december 2017 - 13 december 2017
  • woensdag 10 januari 2018 - 18 januari 2018
  • woensdag 21 februari 2018 - 28 februari 2018
  • woensdag 4 april 2018 - 11 april 2018
  • woensdag 9 mei 2018 - 17 mei 2018
  • woensdag 13 juni 2018 - 21 juni 2018
  • woensdag 5 september 2018 - 12 september 2018
  • woensdag 24 oktober 2018 - 1 november 2018
  • woensdag 5 december 2018 - 12 december 2018