Gerealiseerde projecten in 2010

In 2010 heeft het UFe voor € 123.546 aan projecten op het gebied van cultuur en sport, studiereizen en wetenschappen gesteund. De totale toekenning aan (soms meerjaarlijkse) projecten is hoger dan hier weergegeven. Onderstaand zijn alleen de bedragen vermeld die in 2010 zijn gerealiseerd.

University Racing EINDHOVEN – URE. Ontwikkeling raceauto €2.250

Faculteit BMT, S.V. Protagoras – symposium skeletspierstelsel €1.000

Faculteit Bouwkunde, S.V. SUPport – studiereis Japan €3.000

Faculteit Wiskunde en Informatica, S.V. GEWIS – studiereis Mexico €2.500

Faculteit IE&IS, TBDK/ SSTI, S.V. Industria – studiereis Brazilië €2.000

Faculteit Bouwkunde, S.V. VIA – studiereis New York €2.000

Faculteit Wiskunde en Informatica, TU/e Masterclass 2010 €1.000

ESMG, Krashna Musika – concertserie €1.500

Faculteit IE&IS, S.V. Interactie – Times SF/ Interactie €2.150

Faculteit Bouwkunde, S.V. AnArchi, studiereis Mexico €2.500

SSRE – Beleidsdebatteren €500

Faculteit IE&IS, S.V. Interactie – conferentie Vision FC €1.500

TvO – symposium Innovation for development €1.000

Faculteit Bouwkunde S.V Koers – studiereis Amerika €2.500

Faculteit Industrial Design, S.V LUCID – Experience Market/ ontwerp Weekend €3.250

ICMS, lezingenreeks 2009–2010. Toplezingen van topwetenschappers, lezing Budd en Grzybowski €1.871

Faculteit Natuurkunde, S.V. Diederik vd Waals – studiereis Zwitserland CERN €1.500

Faculteit Bouwkunde, S.V. CHEOPS – symposium harbour Cities €2.000

 ESMG Quadrivium – Muziek op de Dommel €3.725

Nesko kamerorkest €1.250

Communis Opinio introforum €1.000

Faculteit Werktuigbouwkunde – 3 daagse conferentie/workshops DLES8 €3.750

Faculteit Natuurkunde, S.V van der Waals – BuEx studiereis China €2.500

Stichting Bedrijfskunde Congres Industria €2.500

Honors Program TU/e – studiereis Ijsland €1.800

Faculteit IE&IS, S.V. Industria – Entrepreneurship congres Get Started! €2.500

Marina van Damme Beurs €9.000

Keep an Eye fonds €61.500