Marina van Damme Beurs

Marina van Damme Beurs voor strijd tegen borstkanker

Het Universiteitsfonds reikt deze beurs jaarlijks uit dankzij een ‘fonds op naam’ van de inmiddels tachtigjarige dr. ir. Marina van Damme. Zij wil met haar prijs jonge vrouwelijke ingenieurs in de wetenschap of het bedrijfsleven stimuleren om zich verder te verdiepen of te verbreden in hun loopbaan. Naast deze beurs stelt het UFe ook twee aanmoedigingsprijzen beschikbaar van elk 1000 euro. 

Het geld heeft ertoe bijgedragen dat Jannie Wijnen als postdoc een half jaar onderzoek kon verrichten naar het monitoren van effecten van therapie tegen borstkanker bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en daarna een jaar in het Johns Hopkins Medical Institutions in Baltimore, USA. “Naast een snelle doorstart binnen mijn vakgebied na mijn promotietraject bood de prijs me ook een goede kennismaking met het onderzoek naar een betere monitoring van effecten van therapie tegen borstkanker. Daarnaast heb ik een internationaal netwerk opgebouwd op het gebied van borstkanker, een publicatie op mijn eigen naam en drie publicaties waarvan ik co-auteur ben, en er zitten er nu nog een paar in de pijpleiding ,” aldus de winnares die meent dat de beurs ook geleid heeft tot haar huidige baan bij het UMC Utrecht en UMC Leiden.