Rosella Ferraro

Het windenergieproject ‘Top it green!’

De Italiaanse Marie Curie Fellow dr.ir. Rossella Ferraro werkt samen met  haar team en met collega-alumnus dr.ir. Alexander Suma aan dit project dat tot doel heeft  energie op te wekken door woningen uit te rusten met louvredaken die wind opvangen tussen het zolderplafond en de dakbedekking. Via een geïntegreerd kanalensysteem wordt de wind samengeperst om versneld een turbine aan te drijven. Hierdoor wordt genoeg energie opgewekt  voor een gezinswoning. Open Sky Lab Het Top It Green team verwacht eind 2012 een prototype van het Integrated Roof Wind Energy System (IR WES ) op het dak van Vertigo te kunnen plaatsen. Dit  ‘Open Sky Lab’ laat zien en beleven wat opvang van wind kan betekenen voor onze dagelijkse energievoorziening.