Fonds op Naam

Een Fonds op Naam is een fonds met een vermogen van ten minste € 50.000. Met een Fonds op Naam verbindt u uw naam langdurig aan onderwijs en wetenschap op de TU/e. Een Fonds op Naam kan op elk gewenst moment worden ingesteld, bij leven en bij testament. U bepaalt in overleg met het UFe de naam van het fonds, het doel en de voorwaarden.

Geen belasting over de vermogensoverdracht
De stichting Universiteitsfonds Eindhoven, waar het fonds op naam wordt ondergebracht, is vrijgesteld van schenkingsbelasting en successiebelasting. Dit betekent dat er geen belasting wordt geheven over de vermogensoverdracht.

Periodieke gift
U kunt uw belastingvoordeel vergroten door het startkapitaal van een Fonds op Naam uit te keren in de vorm van een periodieke gift, verdeeld over ten minste vijf jaren. De inleg is dan ook volledig aftrekbaar voor de inkomensbelasting.

Verbind uw naam aan de wetenschap of draag bij aan een bestaand fonds. Neem voor meer informatie contact op met het UFe via email ufe@tue.nl