Giften en schenkingen

De stichting Universiteitsfonds Eindhoven, waar fondsen op naam, erfenissen en legaten zijn ondergebracht, is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daarom geheel vrijgesteld van successierecht. Dat betekent dat er geen belasting wordt geheven over de vermogensoverdracht. Uw erfenis of legaat komt zo volledig ten goede aan het door u gekozen doel.

Reguliere gift
Een reguliere gift is aftrekbaar van de belasting als deze per jaar meer dan 1% van het drempelinkomen bedraagt. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken.

Periodieke gift
Een periodieke gift is een specifieke vorm van periodiek schenken.
Hiervoor kunt u een standaardovereenkomst van de site van de Belastingdienst downloaden (www.belastingdienst.nl). Na het invullen van de gegevens, kunt u de overeenkomst aan de desbetreffende ANBI zenden. Als u de overeenkomst heeft ondertekend, moeten beide partijen een exemplaar daarvan bewaren. De schenking kan vervolgens gedurende de looptijd van de overeenkomst afgetrokken worden als deze jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting is opgenomen.
Als u hierover meer wilt weten, kunt u contact opnemen met het UFe via email: ufe@tue.nl

Geef aan het Universiteitsfonds Eindhoven. Met uw donatie maakt u voorzieningen mogelijk waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Word vaste donateur van het UFe of steun eenmalig.